logo woningaanpassing info en advies home
De Start... Het Pve Het Voorbeeld Het Advies De Regels De Rest
Sitemap Spreekuur FAQ Handibeurs Bestellen Handiblog Contact
home

Doorzoek de site:
Aangepast zoeken

Aanpassing & wmo.
Kleinschalig wonen.
Thuis oud worden.
Professionals.
Uitgangspunten.
De begeleiding.
De aanpassingen.
Financiering.
De realisatie.
De ergotherapeut.
Het ontwerp.
De tekeningen.
Verder lezen.
Links.
Home.
(Terug)
Contact.Naam:..

Plaats:..

Email:...

Typ hier de code over:


Web Form Code
.
Blijf op de hoogte !


Bestel de infomap !

alle info van deze site
overzichtelijk met
de laatste aanvullingen.

Verhuisadvies Wmo?

Bestel de Keuzewijzer
"Verbouwen of verhuizen?"

adverteren

.


Ouderinitiatieven.

Groepjes ouders sluiten zich aaneen, voegen hun PGB-budgetten samen, en vormen zo een partij naar aanbieders van zowel zorg als woonruimte. De groepen zijn doorgaans niet groten dan zo'n 8-12 personen. Helaas voorziet de wetgeving (nog) nauwelijks in deze inititatieven, waardoor bij uitvoeringsorganen veel onbegrip of zelfs tegenwerking moet worden overwonnen.
Er wordt druk gepionierd door ouders. Incasseringsvermogen en geduld zijn daarbij een must. Evenals goede en deskundige ondersteuning. U komt tenslotte tegenover allerlei professionals (bij wonen, zorg en instanties) te staan. Deze kunt u met uw enthousiasme, doorzettingsvermogen en kennis tot medewerking bewegen.

(scroll omlaag.....)


aangepaste douchestoelhellingcomputer gehandicapte

Uitgangspunten:

Woonvormen voor lichamelijk en meervoudig gehandicapten zijn kleinschalig en in een woonwijk gelegen. Niet te ver van de overige gezinsleden weg. Zo blijven deze nauw betrokken; je kunt tussendoor zo aanwippen of inspringen bij de zorgverlening.

Op dit moment maakt de politiek zich sterk voor een loskoppeling van wonen en zorg. Op deze wijze zijn verantwoordelijkheden (en geldstromen) eenvoudiger te scheiden. Eťn partij verzorgt de woonaspecten, een andere partij biedt het zorgpakket aan. Het gevaar bestaat hierbij, dat zorgleveranciers en aanbieders van woonruimte onvoldoende samenwerken. De belangen van beide partijen zijn nu eenmaal verschillend. Met als gevolg dat initiatieven met onvoldoende daadkracht en doorzettingsvermogen hierop kunnen stuklopen.

Het zg. "Nulde-manifest".

De "Nuldegroep" (naar de plaats van samenkomst enkele jaren geleden) bestond uit zorginstellingen en corporaties, ondersteund door NIZW- en SEV-adviseurs. Deze groep besprak de consequenties van kleinschalig wonen voor verstandelijk gehandicapten. De voor lichamelijk en meervoudig gehandicapten relevante uitgangspunten uit het manifest staan hieronder:

 • Bouw zo "normaal" mogelijk. Dwz. zo dicht mogelijk bij de normen voor de gangbare volkshuisvesting.
 • Probeer combinaties met andere zorgsectoren of gelijksoortige woongroepen. Zorginfrastructuur kan dan (soms) gedeeld worden.
 • Bouw flexibel. Zodanig dat verschillende zorgvragers er (met minimale aanpassingen) na elkaar inkunnen. Denk ook aan eenvoudige terugbouwmogelijkheden naar "normale"gezinsbewoning. Dit vergroot niet alleen de mogelijkheden voor toekomstige verhuurbaarheid, maar ook de medewerking van de betrokken corporatie.
 • Houd de bouwkundige zorginfrastructuur minimaal. Enerzijds bespaart dit investeringskosten. Anderzijds wordt eventueel toekomstig terugbouwen eenvoudiger.
 • Probeer zorginfrastructuur ruimtelijk gescheiden te ontwikkelen. Deze is op die wijze zonodig apart verhuurbaar aan ouders, zorgaanbieder of cliŽnten zelf. Eventueel te koppelen aan reeds aanwezige infrastructuur in de wijk.
 • Financiering zoveel mogelijk persoonsgebonden houden. Via PGB/PVB (zorgaandeel) en huursubsidie (woonaandeel). De combinatie van voldoende budgetten geeft financiŽel draagvlak.

Verder lezen.

Onderstaande publicaties kunnen u helpen bij het opzetten en uitvoeren van uw initiatief.

 • Initiatieven Kleinschalig wonen met Zorg..
  Zelf een wooninitiatief opstarten. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat wilt u aan zorg, hoeveel begeleiding is er nodig? Wat kunnen ouders zelf doen, wat geeft u uit handen? Deze vragen komen aan bod in de handleiding, die is opgesteld door het Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg LKNG.
  U kunt het rapport mogelijk nog verkrijgen via www.lkng.nl of via www.bosk.nl.
 • Meervoudig Complexe Projecten.
  Ervaringen met ouderinitiatieven om kleinschalige woonvormen voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen tot stand te brengen. Drie ouderinitiatieven worden uitgebreid beschreven. Leden van de BOSK komen in aanmerking voor korting.
  Te bestellen bij: Bosk en Stichting Experimenten Volkshuisvesting SEV.
 • Ouders aan zet; hoe verwanten van verstandelijk gehandicapten zelf kleinschalig wonen kunnen realiseren.
  Een groeiend aantal ouders neemt zelf het initiatief om een passende vorm van wonen met begeleiding en zorg tot stand te brengen. De ervaringen van ouders met dergelijke initiatieven en de deskundigheid van professionals zijn in dit boek bij elkaar gebracht.
  Leden van de BOSK en de Ouderverenigingen komen in aanmerking voor korting. Te bestellen bij: Stichting Experimenten Volkshuisvesting SEV.
 • Initiatief ouders loont!
  Eindrapport van het door Bosk en NSGK opgezette project voor kleinschalig wonen voor mensen met een meervoudige complexe handicap. (olv. Mw. Anke Procee, 2002) Uitgebreide informatie en ervaringen met het opzetten van initiatieven.
  U kunt het rapport mogelijk nog bestellen bij de Bosk.
 • Hoe wil ik wonen, woonmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.
  Kleinschalige woonvormen winnen terrein ten opzichte van wonen in een grote instelling. Vier vernieuwende projecten, van zowel zorgvragers als zorgaanbieders, illustreren de praktijk van woonmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.
  Te bestellen bij: Stichting Experimenten Volkshuisvesting SEV.
Websites.

Ook onderstaande websites kunnen een belangrijke informatiebron zijn.

 • www.wooninitiatieven.nl
  Hier vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over wooninitiatieven en gerelateerde onderwerpen, zoals huisvesting, zorg, financiering, het traject en advies en ondersteuning.
 • www.woonzelf.nl
  Voor kinderen en jongeren met een beperking/ handicap en hun ouders, die een eigen wooninitiatief op willen richten of al hebben opgestart. Op deze site staat informatie, tips, nieuws, praktijkervaringen en wet -en regelgeving rondom particuliere woonvormen.

Adverteren bij Daisycon
logo adres top


Please change "fontsize" in your browser if page looks corrupted.
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.