Deel deze pagina:Drempelmissers.

en buitendeurdrempel mag volgens het Bouwbesluit niet meer dan max. 20mm hoog zijn. Deze eis is expliciet opgenomen met het doel om de toegankelijkheid voor een zo breed mogelijke doelgroep te waarborgen. Er zijn echter nog wel wat kanttekeningen te maken bij de praktische uitvoering van deze eis. Nog afgezien van het feit, dat voor het betreden van balkons en andere buitenruimten nogal de hand wordt gelicht met de 20mm eis.

hellinghellingdeur

De hoogte van 20mm uit het Bouwbesluit biedt nog enige mogelijkheid om een sponning te maken voor vocht- en koudewering. De meeste rolstoelgebruikers kunnen een dergelijk hoogteverschil redelijk goed aan. Let er echter op dat voor hulpmiddelen met kleinere wielen, zoals rollators ed., 20mm echter een onoverkomelijk obstakel kan vormen. Diverse fabrikanten van dorpels of kozijnen laten zien, dat zelfs met minder hoogeverschil dan 20mm nog redelijk goede waterkerende oplossingen mogelijk zijn.
In de praktijk is er bij een entree van een woning soms sprake van een optelling van meerdere 20mm hoogteverschillen kort na elkaar. Elk van de hoogteverschillen voldoet dan formeel aan de in het Bouwbesluit genoemde 20mm, maar in de praktijk zijn de gebruiksmogelijkheden van de totale constructie sterk beperkt.

Dat er in nieuwbouwsituaties nog veel meer fout kan gaan tonen de volgende beelden. Het gaat om situaties waarin vaker sprake is van onoplettendheid dan van pure onwil of ondeskundigheid. Dat hoop ik tenminste....
Foto's als deze kunnen nog altijd op veel bouwplaatsen in Nederland genomen worden.

 • dorpelfout

  De gevelbeschieting naast de deur loopt keurig tot de onderkant van de dorpel. De bestrating helaas ook. Hadden ze nu maar de bovenkant van de dorpel gekozen....

 • dorpelfout

  De borstwering onder het raam is doorgezet tot onder het dorpelpeil. De bestrating sluit netjes aan aan de bovenzijde van de -helaas houten- dorpel. Hoe lang zou het verduurzaamde hout het vocht van de bestrating kunnen weerstaan?

 • dorpelfout

  De middelste deur is waarschijnlijk de voordeur. Keurig met hardstenen rolstoeldorpel, die ook nog eens binnen de 20mm hoogtemaat blijft. Door de berging- en woonkamerdeuren links en rechts kun je maar beter niet met 'n rolstoel gaan. Kijk maar naar de hoge houten onderdorpels daar....

 • dorpelfout

  Zoals eerder opgemerkt houdt een houten onderdorpel het niet lang als hij onder het straatniveau komt te liggen. Dan leggen we de bestrating toch gewoon lager? Hier komen toch vast geen rolstoelen....

 • dorpelfout

  Met de bovengenoemde voorbeelden mogen we nog niet eens mopperen. Dit is nog 'ns een dorpel! Zoals hier wordt er helaas nog maar al te vaak gebouwd....

 • dorpelfout

  Een keurige vlakke hardstenen dorpel. Zelfs nog minder dan 20mm. Alleen jammer dat je eerst een trede van zo'n 13 cm (!!!) moet nemen om bij die mooie dorpel te kunnen komen.....


 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.