Woningaanpassing home > Stappenplan

Stappenplan en voor­bereiding.

stappen

Een goed begin is het halve werk. Terwijl nog veel onzeker is moet u bepalen, wat in de toekomst misschien nodig kan zijn. Uw eerste stappen zijn cruciaal voor goede aanpassingen in uw woning. En bepalend voor de kosten en de toekomstige bruikbaarheid.

Zorg ervoor, dat Wmo-consulent, Bouwtoezicht, adviesbureau, ergotherapeut, architect en alle andere betrokkenen op één lijn komen. Op uw lijn. Met deze site, het spreekuur en (als u wilt) een ontwerp of verder advies help ik u graag.


(Lees meer...)

stel in rolstoel

Realiseert u zich, dat u in dit stadium eigenlijk al de meest cruciale beslissingen neemt. Die zullen bepalend zijn voor zowel de aanpaskosten nu, als uw zorgkwaliteit (en woonkwaliteit!) straks.

Overdenk in deze beginfase dus goed wat u wilt en wat niet. Welke zorgvraag er op dit moment speelt. Maar ook de zorg die misschien over 5-10 jaar nodig kan zijn. Hoe emotioneel en onzeker dat ook is, ga altijd uit van het slechtste scenario. Aanpassingen moeten gauw zo'n tien tot twintig jaar meegaan!


(Lees meer...)

stel in rolstoel
keuzen

Hoe (maar ook: waar?) wilt u straks wonen? Verleent u de zorg beneden bij de leefvertrekken of liever boven op de slaapverdieping? Of kunt u misschien toch maar beter verhuizen?

Let niet alleen op de noodzakelijke zorg voor de gehandicapte huisgenoot, maar zorg dat het ook voor de anderen in huis leefbaar blijft.


(Lees meer...)

keuzen
oefenmat ergotherapeut

Basis van alle stappen is een goed doordacht programma van eisen. Wat is er belangrijk in de dagelijkse verzorging, en wat gaat nu of later eventueel problemen opleveren? Welke hulpmiddelen zijn misschien nodig en hoeveel werkruimte? Hoe zou uw ideale oplossing er uit moeten zien? Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Lees op welke wijze uw ergotherapeut of revalidatie-centrum u kan helpen met het helder krijgen van uw wensen. En het op papier zetten daarvan. Dit werkt in de verdere procedure verhelderend naar alle partijen.


(Lees meer...)

oefenmat ergotherapeut
kantoor met computer

Hoe krijgt u het meest geschikte ontwerp voor uw eigen woonsituatie? Waarin zowel de noodzakelijke verzorgingseisen als uw woonwensen verwerkt zijn. Geen ziekenhuisje-aan-huis, maar graag een fijne plek om te blijven wonen. U schetst zelf allerlei mogelijkheden. Maar loopt het risico, in hetzelfde kringetje te blijven draaien. Een gespecialiseerd ontwerper (architect of bouwkundige) komt met oplossingen die u over het hoofd ziet. Zo iemand heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met complexe thuisverzorging van mensen met beperkingen.

Met een professioneel ontwerp staat u ook sterker bij alle instanties. Dit wordt serieuzer beoordeeld dan niet-gespecialiseerde plannen, wat procedures bespoedigt.


(Lees meer...)

kantoor met computer
bouwtekening

U heeft in een later stadium van uw bouwplannen ook verder uitgewerkte, technische tekeningen nodig. Voor het aanvragen van een vergunning bij de gemeente, indien noodzakelijk. Uw gemeente toetst uw plannen aan het bestemmingsplan en de bouwvoorschriften. En aan de Welstands- en Brandweereisen. Deze bouwkundige beoordeling verloopt apart van de Wmo-procedure. Zeg maar: bij een ander gemeentelijk loket.

Als u meerdere aannemers op grond van dezelfde tekening offertes vraagt, zijn deze onderling goed te vergelijken. Duidelijke tekeningen vóóraf beperken ook vervelende "meerwerk"-discussies later met uw aannemer.


(Lees meer...)

bouwtekening
gemeentehuis

Bij het aanpassen van een woning krijgt u met procedures en regels te maken. Voor subsidie is er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor (grote) veranderingen aan een woning geldt de bouwregelgeving ("Omgevingsvergunning"). Beide regelingen worden door de gemeenten uitgevoerd.

Lees hier meer over de regelgeving, financieringsmogelijkheden, jurisprudentie en veel algemene tips. Zo kunt u een aantal veel voorkomende valkuilen ontwijken. Daaronder ook de integrale teksten van diverse Wmo-regelingen.


(Lees meer...)

gemeentehuis
bouwplaats

Als alle procedures doorlopen zijn, krijgt u te maken met de wereld van de bouw. Hoe vindt u de juiste aannemer? En hoe houdt u de kwaliteit en de prijs aanvaardbaar? Met duidelijke tekeningen en besteksomschrijvingen kunt u vóóraf waterdichte en juridisch bindende afspraken met uw aannemer maken. Als een andere partij dan de bouwer die tekeningen maakt, geeft dat de mogelijkheid van onafhankelijke controle op de uitvoering. U ziet bovendien geen zaken over het hoofd en houdt alles beter in de hand. Dat beperkt dure teleurstellingen achteraf.


(Lees meer...)

bouwplaats
stappen

De hele procedure wordt hier nog eens overzichtelijk samengevat. De verschillende stappen die u zou moeten zetten voor het beste resultaat, vindt u terug in dit handige schema. In de juiste volgorde. Zowel voor wat betreft uw eigen aandeel als die van alle andere betrokken partijen.

Naast dit stappenschema vindt u nog een aantal belangrijke tips hoe het beste te handelen.


(Lees meer...)

stappen
adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.