Uitgevoerde voorbeelden.

Hieronder vindt u een aantal uitgevoerde projecten van Ir Grootveld. Het gaat om aanpassingen aan bestaande woningen, zowel aanbouwen als inpandige verbouwingen. Maar ook ontwerpen voor kleinschalige woongroepen of vrijstaande nieuwbouwwoningen. Bestudeer de voorbeelden, maar bedenk dat elke handicap en woonsituatie weer anders is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze projecten.

Houdt u er verder rekening mee dat het gemeentebeleid na het totstandkomen van een beschreven project gewijzigd kan zijn. De huidige situatie zal waarschijnlijk afwijken van wat hier beschreven staat.

Om privacyredenen worden (buiten de naam van de betreffende gemeente) geen namen van betrokkenen genoemd.

  1. >  Voorbeeldgalerij.

  2. >  Vrijstaande woning Varsseveld.

  3. >  Vrijstaande woning Ommen.

  4. >  Driezijdige aanbouw Alblasserdam.

  5. >  Tweelaagse aanbouw rijtjeshuis Houten.

  6. >  Kleinschalige woonvorm Ridderkerk.

  7. >  Wooninitiatief Spijkenisse.


(Lees meer...)

aangepaste vrijstaande nieuwbouwwoning

woonvorm ridderkerk
 
aangepast huis voor kind met duchenne
tillift in aangepast huis

In de galerij van uitgevoerde voorbeeldplannen vindt u een selectie van aangepaste ontwerpen, waarbij Ir Grootveld als adviseur was betrokken. De voorbeelden zijn geënt op de wensen en mogelijkheden van concrete zorgvragers in hun specifieke situatie. Bedenk echter, dat elke handicap en woonsituatie weer anders is. De beschreven projecten dienen dan ook alleen als voorbeelden ter inspiratie.


(Lees meer...)

aangepaste woning varsseveld

Dit gezin had de mogelijkheid voor het bouwen van een volledig aangepaste nieuwbouwwoning op een vrije kavel. Op grond van het wensenprogramma heb ik een volledig aangepaste, vrijstaande gezinswoning ontworpen. Niet alleen is er een praktisch ingedeelde slaap- en badkamer op de begane grond, geschikt voor intensieve zorg. Ook de rest van de woonvertrekken moesten bruikbaar zijn voor hun zoon met progressieve en complexe lichamelijke beperkingen.


(Lees meer...)

aangepaste woning ommen

Het betreft hier een toendertijd nog te bouwen, vrijstaande cataloguswoning in een nieuwbouwgedeelte van Ommen. De familie wilde voorafgaand aan de bouw direct al de in de toekomst benodigde aanpassingen opnemen in het bouwplan ten behoeve van hun zoon, die bekend is met Duchenne spierdystrofie.

Het oorspronkelijke plattegrondontwerp is daarop door mij verder aangepast. Pas in tweede instantie komt in een bezwaarprocedure vervolgens een realistischer kostenberekening tot stand dan in eerste instantie werd aangeboden.


(Lees meer...)

aangepast huis voor kind met duchenne

Voor het gezin in de krappe hoekwoning in Alblasserdam waren geen goede alternatieven beschikbaar. Reden voor de gemeente om uiteindelijk in te stemmen met een zeer ingrijpende uitbouw naar alle drie de vrije zijden van de woning.

Hoewel er moeilijke financiële, stedenbouwkundige en welstandstechnische knelpunten waren, leverde dit een goede zorgwoning op voor de zoon met spierdystrofie.


(Lees meer...)

aangepaste woning houten

De niet al te ruime rijtjeswoning in Houten lag weliswaar op een hoek, maar had alleen uitbouwmogelijkheden naar achteren. De gemeente en haar adviseurs gingen uit van het volbouwen van de tuin.

Het bleek, weliswaar na moeizaam stedenbouwkundig overleg, ook mogelijk om het pakket van eisen te verwezenlijken in een tweelaagse aanbouw aan de achterzijde, waarbij de tuin behouden bleef.


(Lees meer...)

kleinschalige woonvorm ridderkerk

In het voormalige Groene Kruisgebouw heeft de Ridderkerkse "Stichting De Poort" met de corporatie Woonvisie dit kleinschalige wooninitiatief voor acht jongvolwassen mensen met beperkingen gerealiseerd. Het in de dertiger jaren gebouwde pand is ontworpen in de stijl van de "Amsterdamse School". Ik maakte een ontwerp dat naadloos past bij de architectuur van het pand, maar ook bij de eisen die de bewoners stellen aan toegankelijkheid en zorgmogelijkheden.


(Lees meer...)

kleinschalige woonvorm gehandicapten

In een al langer leegstaand pand ten behoeve van een woongroep lukte het om een kleinschalig wooninitiatief voor acht jongvolwassen mensen met verstandelijke beperkingen te realiseren.

Het ontwerp dat ik voor de initiatiefnemers maakte, diende als breekijzer en als leidraad voor het bereiken van overeenstemming over het programma van eisen. Later vormde het de basis voor de door de corporatie Woonzorg uitgevoerde verbouwing.


(Lees meer...)

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.