Woningaanpassing home > Stappen > Voorbereiding

Uw woning­aanpassing voor­be­reiden.

Voordat u van start gaat met gemeente, architect en aannemer moet u er zelf achter komen wat u wilt. U bepaalt wat u nodig heeft en de bijbehorende voorzieningen. Welke zorg is er nu nodig, en hoe zal het over 5-10 jaar zijn? Denk aan opgroeiende kinderen of progressieve aandoeningen. Niemand kan u daar zekerheid over geven. Toch is een realistisch beeld van uw toekomst belangrijk. Houd daarbij bewust rekening met minder prettige scenario's, al hoopt u daarvoor gespaard te blijven.

Hoe (waar?) wilt u straks wonen? Zorgvrager en huisgenoten willen allemaal een fijne woonplek. U moet nu belangrijke keuzen gaan maken. Wilt u verhuizen of verbouwen? Aanpassen op de verdieping of gelijkvloers? Denk na over uw persoonlijke antwoorden hierop. Met support van ergotherapeut, architect en gemeente. En aandachtspunten om u op weg te helpen...


(Lees meer...)

woonkamer met rolstoellift
 
thuiskat

trippelstoel in woonkamer


Vraag­ver­duide­lijking.

1.

Met helder geformuleerde wensen verloopt het contact met indicatie-adviseurs en Wmo-instanties beter. Oriënteert u zich daarom vooraf zo goed mogelijk. Dat leidt tot snellere besluiten en beter op uw vraag toegesneden voorzieningen. Onverhoopte geschilpunten zijn voor alle betrokkenen snel duidelijk. Weet dus wat u wilt en bereidt u zich goed voor. Zo bereikt u effectiever uw doel met minder energie.

2.

Zoek onafhankelijke informatie op het internet, zoals deze website. Als een site banden heeft met een gemeente, leverancier of bouwbedrijf, kan de informatie soms "gekleurd" zijn. Beurzen als "Support" en "Zorgtotaal" vinden om en om elk voorjaar plaats in Utrecht. De uitgebreide "Rehacare" in de beurs (Messe) van Düsseldorf (D) is een aanrader. Op beurzen ziet u nieuwe produkten en kunt u zaken "live" uitproberen.

3.

Word lid van een patiëntenvereniging, zoals VSN, VKS, Bosk, DON, MS-vereniging ed. Bezoek de bijeenkomsten en lees hun publicaties. Leg contacten met mensen die al eerder verbouwd hebben. Via dagbesteding, revalidatiecentrum, school, patiëntenvereniging of MEE. Daar hoort u praktijkverhalen en ervaringen van mensen die eerder verbouwd hebben. Belangrijke basisinformatie om u op weg te helpen.

4.

Volg het stappenplan. Spreek met uw artsen over de te verwachten zorgsituatie. Voor nu en in de toekomst. Kies bij onzekerheid voor het slechtste scenario. Hoe confronterend ook, u beslist nu over de toekomstbestendigheid van uw plannen. Overleg met uw revalidatiecentrum of ergotherapeut(e) over de knelpunten en maak een eisenprogramma.

5.

Laat een liefst ervaringdeskundige bouwkundige of architect voor u ontwerpschetsen op papier zetten. Met ingetekende zorgruimte, indeling en hulpmiddelen. Is de oplossing die u zelf met veel moeite heeft uitgedokterd echt de allerbeste? Of blijven er lastige knelpunten over waar u niet goed uit komt? Een ontwerper van buiten komt met een onbevangen blik en met verrassende nieuwe inzichten...

6.

Laat deskundigen op medisch-ergonomisch, bouwkundig en financiëel terrein uw verhaal ondersteunen. Zo staat u sterker bij uw Wmo-aanvraag. Onderbouw deze met een goede argumentatie, een gemotiveerd eisenpakket en bouwplan. Laat u ondersteunen in het belangrijke "keukentafel"-gesprek, waarin vooral wordt bekeken hoe u zelf kunt bijdragen aan oplossingen.

7.

De gemeente doet onderzoek of uw ideëen passen binnen de Verordening en het Wmo-beleid. Daarbij komen zeker eenvoudiger en voor u misschien minder wenselijke alternatieven aan bod. Wanneer u tevoren uw voorstellen kant en klaar op een presenteerblaadje kunt aanbieden is de kans groter, dat u daarvan veel terugvindt in het uiteindelijke Wmo-besluit.


­Woonvragen.

Kijk kritisch naar uw wensen en uw woonsituatie. Hoe wilt u eigenlijk wonen? Zoek op deze belangrijke eerste vragen uw persoonlijke antwoord. Zowel bij het ontwikkelen van uw eigen plannen als bij toetsing daarvan door uw gemeente komen deze zeker van pas.

 • Verhuizen of niet?

  Kunt u in uw huidige woning met aanpassingen blijven wonen, of is het beter om te zien naar alternatieven?
 • Wat is er mogelijk?

  Denk aan intern verbouwen, aanbouwen, prefab units, liften of mantelzorgwoningen in uw situatie?
 • Wat wilt u bereiken?

  Hoe woont u nu en op welke wijze wilt u uw woonwensen bij de aanpassing realiseren?
 • Is het toekomst­bestendig?

  Zijn de gewenste aanpassingen voldoende toekomstbestendig? Ook bij kinderen of progressieve aandoeningen?
 • Zijn grote aanpassingen in de woning technisch en financiëel mogelijk?
 • Bouwregels?

  Wat laten bestemmingsplan en Welstand toe?
 • Buren?

  Wat vinden uw buren van uw bouwplannen, die misschien hun zon of uitzicht wegnemen? Zijn (planschade)claims te verwachten?
 • Verkoop­baar­heid

  Hoe courant blijft de woning na aanpassing, bij een eventuele toekomstige verkoop?
 • Kostendekking?

  Kunt u (een deel van) de kosten vergoed krijgen vanuit Wmo, belastingteruggaaf of fondsen? Waarbij (en waarom) heeft u zeker ondersteuning vanuit de Wmo nodig?
 • Eigen mogelijk­heden?

  Heeft u zelf mogelijkheden (ook financiëel) om in een oplossing te voorzien?


Neemt u vooral geen onverantwoorde beslissingen, die later moeilijk terug zijn te draaien. Ga liever in een vroeg stadium al eens te rade bij terzake deskundigen. Zo legt u de basis voor een verantwoord eindresultaat.

­Andere bronnen op het Internet.

 • Een goed Hulpmiddel.
  Site van "Firevaned" (branchevereniging hulpmiddelen) met algemene informatie over hulpmiddelen op het gebied van woningaanpassing, mobiliteit en communicatie.

 • Hulpmiddelenbeurs Support.
  Internetportal voor mensen met functiebeperking.

 • Supportbeurs Utrecht.
  Tweejaarlijkse beurs voor iedereen met een fysieke beperking, hun omgeving en professionals.

 • Zorgtotaal beurs Utrecht.
  Tweejaarlijkse beurs voor professionals in de zorg. De beurs biedt een compleet aanbod van de nieuwste producten en diensten voor de intramurale- en de thuiszorg.

 • Rehacare Düsseldorf (D).
  Grootste internationale (Duitstalige) vakbeurs ter wereld voor revalidatie, preventie, integratie en zorg.

­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.